fbpx

גביע נהרות גן עדן מכסף אמיתי 925

3,200.00 2,500.00

כוס נהרות גן עדן מיוחדת ומפוארת העשויה כסף טהור 925.

גביע לקידוש
נהרות גן עדן

גביע לקידוש והבדלה, מכסף טהור 925, עשוי בעבודת יד.
על הכוס, מבחוץ, שמות ארבע נהרות גן עדן, באותיות מובלטות, מכסף טהור.
בצד הפנימי חרוטים בעבודת יד, בחריטה עדינה שמות הנהרות, בצרופי האותיות השונים האפשריים. צרופי אותיות אלה משולים בקבלה כמפתחות של שערי גן עדן, ומסוגלות לרפואה, ולפתוח שערי רחמים.
החריטות נעשות על ידי צורף ירא שמים, שחורט את שמות הקודש לאחר טבילה והיטהרות.
על פי הקבלה, הכוס צריכה להיות מכסף טהור כולה. אותיות כספ מסודרות בסדר עולה באב העברי ומסמלות את הקשר לאלוקים.
השימוש בכוס זו מבטיח סגולות רבות, ביניהן: הצלחה וברכה, בריאות איתנה, שמירה מעין הרע, פרנסה ורפואה, ועוד.

על פי הרשש הקדוש:
אלו האותיות הרשומות בכוס הן מפתחות גן עדן הפותחים שערי רחמיםואין דבר למעלה שלא תשיג באלו האותיותאין חולי בעולם שאלו אותיות לא ירפאוהוואלו הנהרות יוצאים מן התהום מתחת מערת המכפלה שהיא תחת גן עדן, וסגולתן דברים גדולים ועצומיםואם תזכירם עשרה פעמים אחר הבדלה, תהיה מוצלח בכל השבועוטוב לכותבם בכוס…”

 

גביע הנהרות עשוי כפי הוראות הקבלה, על ידי צורפים יראי שמים. כל גביע מיוצר ידנית, עם כל תשומת הלב.

הגביע מכיל 120cc, הכמות המתאימה לקידוש.

המחיר לא כולל צלחת. מחיר צלחת תואמת (ראה בתמונה): 600 ש”ח


WhatsApp chat